hits

Syvåringen, klar for klasserommet og læring.Barn bygger og skaper, leker og herjer.

Det lille barnet blir rasende når noe stopper utforskertrangen. 

Små barn skriker. 

En toåring har ingen hemninger. 

Det må settes grenser. 

Tenk nøye over hvilke grenser du skal ha.

De må leves med i mange dager.

Du må vite å endre dem med barnets alder.

En gang skal de prøves av ungenes fornuft, 

Der bør de helst bestå.


 

Syvåringene kan fortsatt leke rollelek, men de trenger det ikke.

Utviklingen er fornuftig og økonomisk.

Barn leker seg inn i utfordringer de møter som de må lære å handtere.

Vi har pakket unger inn i regler fra de var knøtt. 

Når de utfører dem, er det fordi de elsker oss,

Ikke nødvendigvis fordi de forstår dem.

Syv åringen må finne sin plass i sin nye verden.  

De skaper regellekene.

Så de kan lære og handtere regelsamfunnet, forstå det

og finne sin egen vei innenfor rammene av det.

Det er der de største flytopplevelser foregår.

Ungene diskuterer.

Man kjemper om posisjoner, dyktiggjøre seg.

Det kan virkelig være mye konflikter.

Vi skal ønske det velkommen.

Ut av disse vokser det sosiale mennesket,

Det samarbeidende mennesket,

Den fremtidige arbeidstakeren, verdensborgeren.

  

Syvåringens rollelek foregår inne i hodet.

Slik den også  gjør hos oss.

Den foregår i regellelene og i annen lek, sammen med andre

og når ungene er alene.

Lekende barn i den alderen avleverer replikker til hverandre.

Ut fra disse endres de indre bildene som leken skrider frem.

De kan løpe ved siden av hverandre og snakke lek.

Når de indre bildene ikke stemmer overens, stopper det opp. 

De samtaler, kanskje krangler de,

Så justerer de seg eller blir enige om å være uenige. 

Leken kan bryte opp. 

Kanskje var den ferdig.

Lek kan foregå på et dypt plan, uten at noe særlig ser ut til å hende.

Det må vi voksne ha repekt for.

Vi liker ikke å bli avbrutt når vi er dypt konsentrert om noe.

Det gjør ikke unger heller.

Da kan de slenge rundt seg med nebbete svar

fordi det er frustrerende.

 

Alle disse forskjellige mennesker samlet for å lære.

Syvåringen har begeistringen i seg.

Syvåringen elsker læreren. Det er vår største hjelp.

Når noen faller ut, har vi ikke lyktes.

Eleven er ikke i flyt.

Vi må kartlegge hvorfor.

Kartlegging, kartlegging og kartlegging. 

På mange plan.

Det er mange tyver.

Vennskap er viktig. 

Man må rett og slett sørge for å ha noen å være sammen med i friminuttet. 

Kanskje har noen kommet med en sleivbemerkning.

Kanskje føler man seg ertet, ikke verdsatt, utenfor. 

    Fra dag en og helst før, må man kartlegge hva elevene liker. Barnehagene eksisterer. De kan gi oss gode råd om nettopp det. Jeg ser for meg at en time begynner med at tidstyver elimineres. Læreren underviser i nytt stoff med drama i bakhodet og forståelsen av inspiratorens rolle. Dersom noe har oppstått før timen eller i klasserommet av smerter eller gleder, vev det inn i den planlagte formidlingen! Gjør det dramatisk! Ikke relater det til klassen. Ingen skal komme i  skvis. Ungene får hjelp til å fordøye - og forstå det de har opplevd. 

    Få alle med så fort som mulig. Intellektuelle barn trenger bekreftelse på at du vet hva du driver med. De vil vite at det er ordentlig. Sett frem klare fakta, men dvel ikke lenge med dem, for da mister du fantasibarna. De dør innvendig av sånt språk, for de lever og vever i den fargerike regnbuen. Legg inn en dosering trist for de ungene som trives med lidelse. Andre trenger en dramatisk handling. Sørg for at de forstår at det vil det bli. Noen er glad i smaker og har skarpe sanser. La ordene dufte dem i møte! Beveg deg hurtig i landskapet og sørg for at alle får sitt. Du merker det når du har fanget dem. De slipper ikke. Er syvåringen hektet, forblir syvåringen med. Spill på hele registeret. Det går like bra i matematikk som i ethvert annet fag. Putt innholdet inn i det eventyrlige dagliglivet der følelsene lever, handlinger lever og tanker lever. Slipp dramaet løs i fortellerkunstens rike favn. Læreren og lærerens formidlingsevne er klasserommets viktigste læringsagent.

    Syvåringene er konkrete. De er lekne og vil helst selv bestemme hva de skal lære. Vår agenda er å lære dem noe vi har bestemt, noe annet enn de hadde tenkt. Ny læring kan oppleves smertefullt. Det betyr hardt arbeid. Den tidligere kunnskapsmassen må endres og flikkes på for å tilpasses det nye. Sørg for å gå skritt for skritt så det ikke blir for mye å knytte til! Steg for steg skal huset bygges! Ord må høres og testet ut en mengde ganger før begreper dannes. Konkrete erfaringer må gjøres i hopetall for at det skal utkrystallisere seg en abstrakt kunnskap som kan manipuleres med. Solide kunnskapsstrukturer bygd på konkrete erfaringer, tjener som  en robust basislinje for senere læring. Lek med lyd, fonemer og tall! I de fleste klasser befinner det seg elever som har vansker med lesing og skriving. Ikke la  noe stå ulest på tavla. Da slipper de å lure på hva som står der. Mange gjør hva de kan for å skjule sine vansker, bruker all sin energi på det. Vi ønsker å eliminere energityver som stjeler fokus bort fra læring.

     Det er gøy når det lykkes. Rett og slett sabla gøy. Da har du dirigert deg gjennom et svært krevende musikkstykke. Klasserommet er et krevende landskap, kanskje det mest krevende som fins. Siden ungene befinner seg på en fremmed klode for voksenlivets skarpe tidslinje, må vi virkelig finne frem det aldersadekvate barnet i oss for å forstå dem. 

  

 

 

#skole, #barnehage, #pedagogikk, #lesing, #skriving, #matematikk,  #toåringen, #grensesetting, #rollelek, #regellek, #dramaetsvirkemidler, #lærersominspirator, #fortellerkunst, #lese-ogskrivevansker, #dysleksi, #kunnskapsmasse,  #kunnskapsstrukturer, #tanke, #handling, #følelse, #konkretepåålevelser, #læring,  #fantasibarna, #deintellektuellebarna,  #middel,  #mål, #klasserommet, #abstraktkunnskap, #konkretkunnskap, #raserianfall, #toåringen, #syvåringen

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Randi Røst Kile

Randi Røst Kile

64, Råde

Jeg er opptatt av barn, blomster, hage, mennesker, dyr, natur, stein, tre, husbygging, muring og all skapende virksomhet. Jeg er førskolelærer, steinerskolelærer, leksolog og har graden Cand Ed fra universitetet i Oslo. Bakgrunnen for å skrive denne bloggen er at jeg er opptatt av at alle unger skal oppleve optimale læringsopplevelser i barnehage/skole, flyt i læring. Nå har jeg gitt ut min første bok. Altså har jeg blitt forfatter. Boka heter Kistepakta, og er den første boka i serien, Liber Mundi, en serie spenningsbøker. Neste bok kommer i salg i februar,

Kategorier

Arkiv